Betaling en levering

1. Hoe kan ik betalen op de Online Shop?

Er worden betalingen aanvaard via creditcard en i-Deal. U dient te betalen in de valuta zoals aangegeven op de factuur. Alvorens over te gaan tot levering, zal het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde goederen door de verstrekker ervan geautoriseerd dienen te worden. Panasonic behoudt zich het recht voor de identiteit van de eigenaar van de creditcard te controleren en de daartoe geëigende documenten op te vragen.

Het bedrag wordt van uw creditcard afgeboekt zodra de factuur verstuurd is en de goederen verzonden zijn.

 2. Wat zijn de leveringsvoorwaarden voor de Online Shop?

Deze website is alleen bedoeld om Panasonic produkten te bestellen met leveringsadres in Nederland. Panasonic aanvaardt geen leveringen buiten deze regio.

Panasonic verzendt de goederen naar het afleveringsadres dat vermeld is op de bestelbon. Indien u verschillende produkten op verschillende adressen afgeleverd wilt hebben, dient u hiervoor telkens een aparte bestelling te plaatsen.

Produkten die op voorraad zijn worden standaard geleverd binnen de 3 werkdagen. Panasonic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk verlies, schade of kosten als gevolg van een te late levering.

De eigendom van en het risico op verlies van de produkten wordt overgedragen aan de koper zodra de goederen afgeleverd zijn.

Er zullen twee pogingen gedaan worden om de goederen af te leveren. Indien u de eerste maal niet thuis bent, dan wordt er automatisch de volgende dag opnieuw een poging gedaan; indien u dan nog niet thuis bent, zal er geen verdere poging ondernomen worden, maar dient u zelf contact op te nemen met onze transporteur om een nieuwe afspraak te regelen. Het telefoonnummer wordt vermeld op het document dat onze transporteur in uw brievenbus achterlaat als u niet thuis bent. Indien onze transporteur na 3 weken nog niets van u gehoord heeft, worden de goederen aan ons geretourneerd en wordt een terugbetaling voorbereid (zie: ‘Retourzendingen’).

De leveringen vinden op werkdagen plaats tussen 9.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 17.00 uur.

De bestelde goederen worden standaard afgeleverd op de begane grond, tot aan de voordeur.

Wij zullen de producten, die rechtstreeks werden gekocht van de Online Shop en die onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen betreffende afgedankte elektronische apparatuur en waarvoor dus een terugnameplicht van de fabrikant bestaat, aan het einde van de gebruiksperiode terugnemen op een één-op-één basis, met dien verstande, dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur.

We zullen deze adequaat laten recycleren overeenkomstig de wet, wanneer de koper, die via de Online Shop gekocht heeft, deze vrij aanlevert op ons inzamelpunt en de koper het bewijs kan overleggen (bijv. door middel van een factuur) dat hij het product rechtstreeks gekocht heeft bij de Online Shop.

3. Retourzendingen en terugbetalingen

3.1 Heb ik bedenktijd over mijn aankoop?

Indien u het bestelde product ontvangen heeft en u wilt afzien van de aankoop, dan kunt u het product retourzenden op voorwaarde dat u:
- Ons hiervan op de hoogte stelt binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van aflevering
- De goederen in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking retourneert
- De transportkosten betaalt voor het organiseren van de retourzending

De goederen dienen dus compleet en ‘als nieuw’ zijn. Als de doos geopend werd, mag de verpakking niet beschadigd zijn en het produkt niet gebruikt of geïnstalleerd zijn.

U dient hiervoor contact op te nemen met ons Customer Callcenter op het telefoonnummer 073 6402 802 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur) om dit te melden en de retourzending te organiseren. Gelieve bij contactname met ons Callcenter de volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De typenummer(s) van de bestelde goederen

De terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na retourontvangst.

3.2 Wat als de verpakking beschadigd is?

Indien het bestelde produkt bij u aangeboden wordt en u stelt bij ontvangst vast dat de verpakking beschadigd is, kunt u het beste de hele levering weigeren. U vermeldt dan op de leveringsnota dat de verpakking beschadigd is. Gelieve ons Customer Callcenter te bellen op het nummer 073 6402 802 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur) om dit te melden. Graag bij contactname met ons Callcenter de volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De typenummer(s) van de bestelde goederen

Wij zullen daarna zorgen voor een nieuwe levering.

3.3 Wat als het ontvangen product defect is?

Indien u het bestelde produkt ontvangen hebt en u stelt bij de eerste ingebruikname vast dat het produkt defect is, dan dient u contact op te nemen met ons Customer Callcenter op het nummer 073 6402 802 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur) om dit te melden. Gelieve bij contactname met ons Callcenter de volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De typenummer(s) van de bestelde goederen

Vervolgens zal een retourzending worden georganiseerd en zorgen wij voor een nieuwe levering.

3.4. Wat als er iets ontbreekt tijdens de levering?

Indien u tijdens de levering vaststelt dat er bepaalde zaken ontbreken gelieve dan te controleren of de leveringsbon al of niet overeenstemt met de geleverde goederen; het kan zijn dat bepaalde produkten pas later afzonderlijk geleverd zullen worden.

Indien de leveringsbon niet overeenstemt met de geleverde goederen, gelieve dan contact op te nemen met ons Customer Callcenter op het nummer 073 6402 802 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur) om het probleem te melden. In dit geval is het best om de hele levering te weigeren. Graag bij contactname met ons Callcenter de volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De typenummer(s) van de bestelde goederen

3.5 Wat als er iets ontbreekt na de levering?

Indien na de levering blijkt dat er bepaalde zaken ontbreken in de verpakking (bv. afstandsbediening, handleiding, etc.) gelieve dan contact op te nemen met ons Customer Callcenter op het nummer 073 6402 802 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur) om het probleem te melden. Wij zullen u het ontbrekende item naleveren. Graag bij contactname met ons Callcenter de volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De typenummer(s) van de bestelde goederen

3.6 Hoe kan ik een retour organiseren?

U dient contact op te nemen met ons Customer Callcenter op het nummer 073 6402 802 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur) om de retourzending te regelen. Panasonic zal dan contact opnemen met de transporteur om de goederen te laten afhalen.

Gelieve bij uw contact met ons Callcenter de volgende informatie mee te delen:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De typenummer(s) van de bestelde goederen

De transporteur zal tot tweemaal toe een poging ondernemen om bij u langs te komen; indien u telkens niet thuis bent, moet u nadien zelf contact opnemen met de transporteur voor een nieuwe afspraak te maken (op basis van het document van de transporteur dat u in uw brievenbus heeft gevonden).

Overtuig u van het feit dat alle accessoires, handleidingen, etc. worden meegeleverd in de oorspronkelijke verpakking, goed afgesloten.  Hierdoor vermijden we dat de geretourneerde goederen bij ontvangst worden geweigerd en bijgevolg uw terugbetaling niet wordt uitgevoerd.